HÛN BIXÊR HATIN MALPERA INTERNETÊ YA www.Hoffung-Leben.info

Di vê malperê de em Kitêba Pîroz ya bi Kurdî bi nivîsî bona xwendinê an jî bona guhdarîkirin û daxistinê di formata mp3’ê de pêşkêşî we dikin
Her wiha, em weşanên xweyî wekî din ên bi Kurdî û Tirkî di derbarê Kitêba Pîroz de ne pêşkêşî xizmeta we dikin.

Ger hûn bixwazin Kitêba Pîroz di zimanê Kurdî de guhdarî bikin, hûn dikarîn wekî CD’yekê bixwazin.

XWEDÊ hezkirin e!

Încîl: 1. Yûhena 4,16a

Kîne em?
Seîd û Resûl… Em Mesîhiyên Kurd ên ku hezkirina Xwedayê Şiyandar bi saya Mesîh Îsa tahmandine ne. Pêşiyê em Misliman bûn.Wekî gunehkarên winda bûyîne bin em ji Xwedê dûr bûn û me Xelasker Îsa MESÎHê ku bona ku li me, gunehkaran bigere û xelas bike, li me, gunehkaran digere, nas nedikirin. Bi sayedariya XUDANê Bilind Kelama Xwedê kete destê me û me Gotina Xwedê xwendin û bi vî awayî me gunehkariya xwe û gunehên xwe qebûl kirin û me Îsa Mesîh bi Xelaskerî û Xudanî qebûl kirin. Ji roja ku me bawerî bi Xudanê xwe re aniye, em bi dilxwazî û kêfxweşiyê xizmetê ji XUDANê xwe ÎSA MESÎH re dikin. Bona ku gelê meyî hustixwar jî bigihêje vê şabûnê me “Kelama Pîroz” wergerandin zimanê Kurdi û weşandin.

Ji ber ku hezkirina Mesîh zorê dide me!

Încîl: 2. Korîntiyan 5,1

Gelo çima em vê xizmetê dikin?
Ji ber ku Xwedayê Şiyandar, bi hezkirinek abadîn ji me hez kir û bona gunehên me, ÎSA MESÎH şand dinê û ew li ser xaçê hate darizdan û bi vî awayî ji bo me her tiştî qenc kir. Bona vê yekê em bi sipasî û dilxweşiyê ji XUDANê xwe ÎSA MESÎH re xizmetê dikin; û ji gelê xwe yên ku em pirr ji wan hez dikin re têdighînin ku; ka XUDAN ÎSA MESÎH bona canên me çi kiriye.